Mecarecoaching

Contact Informatie

Hofplein 20, 3032AC Rotterdam

info@mecarecoaching.nl

Handige links

Follow Us

Over ons

Search Within Re-integratie Consultancy

Bij Search Within Re-integratie Consultancy geloven we dat de kracht om positieve veranderingen te bewerkstelligen altijd al aanwezig is, diep van binnen. Onze naam weerspiegelt onze visie – door naar binnen te kijken, kunnen we de essentiële sleutel vinden om het leven aan te kunnen en te transformeren. Als ervaringsprofessional begrijpen we uit eerste hand het belang van interne transformatie voor een succesvolle re-integratie, vooral voor diegenen die in detentie hebben gezeten. Onze benadering is geworteld in het idee dat re-integratie het meest effectief is wanneer het van binnenuit plaatsvindt, zowel letterlijk als figuurlijk.

**Onze Missie:**
Onze missie is helder – we streven ernaar om mensen te inspireren en te begeleiden bij het vinden van hun innerlijke kracht en hulpbronnen, en deze te gebruiken om succesvol te re-integreren in de samenleving. We zijn er trots op dat we een brug slaan tussen ervaring en professionaliteit, waarbij we onze eigen persoonlijke reis combineren met bewezen methodologieën om holistische en effectieve re-integratieoplossingen te bieden.

**Samenwerkingen:**
We hebben het voorrecht gehad om samen te hebben gewerkt met diverse organisaties en professionals die zich inzetten voor re-integratie en herstel.

*Hans Hoogerdijk (Hoofddocent Howie The Harp), Trainer en Schrijver.

*instellingsmedewerkers*

*Howie the Harp (ervaringsdeskundige opleiding)*

*(Vivian) Coördinator en begeleider Exodus Rotterdam (begeleid wonen voor (ex)-gedetineerden)*

*Onzichtbaar Den Haag*

*Team Enkelband*

*Herstelconsulente  PI (Penitentiaire instelling) Nieuwersluis*

*Een gevarieerde groep ondernemers in de regio Rotterdam mag hier niet aan ontbreken!

Deze samenwerkingen benadrukken ons engagement om een breed scala aan belanghebbenden te ondersteunen bij het creëren van een meer inclusieve en veerkrachtige samenleving.

**Onze Visie Voor de Toekomst:**
In de komende jaren blijven we ons inzetten voor het bevorderen van re-integratie vanuit een innerlijke benadering en het inspireren van positieve verandering. We streven ernaar om onze impact verder uit te breiden door nieuwe partnerschappen aan te gaan, ons dienstenaanbod te verfijnen en onze reikwijdte te vergroten naar andere regio’s en doelgroepen. Onze ultieme visie is een wereld waarin re-integratie een holistische reis is, aangedreven door interne kracht en begeleid door ervaring en expertise.

In een tijd waarin verandering en groei essentieel zijn, nodigen we u uit om met ons mee te gaan op deze opwindende reis van zelfontdekking, empowerment en transformatie. Bij Search Within Re-integratie Consultancy geloven we dat de sleutel tot succesvolle re-integratie al binnenin ligt – laten we samen zoeken en ontdekken wat er mogelijk is wanneer we van binnen naar buiten werken.